Objevte tajemství nevědomí a podvědomí

Symbolová terapie vhledem svou jednoduchostí a především velmi rychlou intervencí může sloužit jako nástroj změn a přeměn v lidské psychice. Terapie pracuje v rovině nevědomí a podvědomí. Nakládá s myšlenkovými strukturami a mentálními vzorci, uložených v ukrytých částech našeho Já. Zároveň může v kombinaci s jinými technikami posloužit jako diagnostický nástroj a být vhodnou pomůckou při zpracovávání problémů jinými metodami. Během terapie dochází k rozkrývání jednotlivých příčin problémů a k jejich hlubokému pochopení. Toto pochopení pak vede k jasným změnám ve způsobu myšlení. Staré myšlenkové struktury jsou nahrazeny novými, které již obsahují přijetí podstaty a příčiny problému. Tyto nově uvědomělé myšlenkové obsahy se dále zvnitřňují a upevňují v jednotlivých úsecích terapie. Více o Symbolové terapii zde>>>

Termíny kurzu

On-line kurz Symbolová terapie – webinář (Skype): 13.5.2023 (10:00-16:00/17:00 hod) OBSAZENO!
nebo
Individuální on-line kurz Symbolová terapie pro jednoho účastníka: na základě domluvy

Co se na kurzu symbolové terapie naučíte?

Po absolvování kurzu se budete schopni orientovat v základních mechanismech metody, kterou je vhodné s překvapujícími výsledky aplikovat například při:

 • Při psychických problémech
  (deprese, fóbie, úzkostné a panické stavy, strach, komplexy méněcenosti apod.)
 • Odstraňování psychických potíží po traumatických událostech
  (rozchod, rozvod, ztráta zaměstnání, syndrom vyhoření apod.)
 • Chápání souvislostí vlastního života

Jak probíhají onl-line kurzy Symbolové terapie

Kurz obsahuje 8 hodin teoretické a praktické výuky Symbolové terapie vhledem a je zaměřen na základní zvládnutí metody, která umožňuje rychlou práci s vlastní psychikou a s psychikou klientů. Na kurzu se účastníci mohou naučit hledět do vlastního podvědomí a chápat souvislosti jednání a chování sebe i druhých. Symbolová terapie vhledem je zaměřena na práci s podvědomím. Uchazeči po zvládnutí základů metody mohou pak ektivně zpracovávat nepříjemné emoce či pocity, jak sami na sobě tak i na svých klientech. Dále si mohou osvojit chápání významů symboliky v lidském životě, u sebe samotných a u svých klientů.

Jak probíhají individuální kurzy Symbolové terapie On-line

On-line kurz Situační alfa terapie  je určen pro jednotlivce a probíhá formou živého videohovoru s lektorkou Mgr. Klárou Hanzalovou po Skype. V rámci výuky Vám zašlu na email také výukové materiály v PDF (Výuková scripta a metodiku vedení klienta).  Výhodou on-line kurzu je absolvování z pohodlí Vašeho domova v termínu, která Vám vyhovuje. Kurz obsahuje 5-6 hodiny výuky a lze ho rozdělit do více dní.

Teoretická část

 • Seznámení se s teorií Symbolové terapie
 • Vymezení pojmů
 • Mentální cvičení

Praktická část

 • Praktická ukázka sezení v páru.

Pro koho je kurz Symbolové terapie určen

Kurz je určen všem, kteří chtějí pochopit vlastní psychické mechanismy a procesy a všem, kteří jsou připraveni na sobě pracovat.

Další informace o Symbolové terapii vhledem>>>

Cena kurzu Symbolové terapie online:  3.500 Kč
Cena individuálního kurzu pro jednotlivce: 6.000 Kč

Kurz Symbolové terapie je zakončen certifikátem

Jak se přihlásit na kurz

Na kurz se můžete přihlásit pomocí formuláře nebo emailem.
Na Váš email Vám budou zaslány veškeré detailní informace o kurzu.

Reference o kurzu Symbolové terapie vhledem>>>

Odesláním formuláře nebo emailu dáváte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů

Formulář pro přihlášení na kurz:

  (*)

  (*) - povinné položky