Situační alfa terapie je terapeutická metoda, která probíhá ve stavu hluboké relaxace klienta. Je zaměřená na práci s podvědomím. Cílem terapie je nastavit pozitivní a harmonické prožívání sebe sama bez závislosti na vnějším světě a pomáhat napravovat všechny nevhodné postojové vzorce ke světu a především k sobě samotnému. Vychází z toho, že jsme od malička ovlivňovaní požadavky ostatních, je nám vštěpováno mnoho patologických vzorců chování a jsme formování k tomu, abychom naplňovali očekávání okolí. Velice často jsme pak tím, koho ostatní očekávají, nikoliv tím, kým jsme ve skutečnosti. Touto manipulovatelností zapomínáme sami na sebe a učíme se žít dle požadavků světa, nikoliv dle požadavků vlastních. Situační alfa terapie pomáhá uvědomit si své možnosti a především i možnost volby toho, kým nebo čím jsme a čím chceme být. Více informací o SITUAČNÍ ALFA TERAPII>>>

Termíny kurzů

Online individuální kurzy: kurz pořádám pouze pro jednotlivce, termín na základě individuální domluvy

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro laickou i odbornou veřejnost. Účastnit se může každý, kdo chce pracovat na sobě nebo na svých klientech. Kurz je zakončen CERTIFIKÁTEM.

Co je Situační alfa terapie?

Situační alfa terapie se skládá z několika vizualizačních cvičení a vedení vnitřního dialogu s klientem. V průběhu terapie se postupně mění zažité negativní, omezující mentální vzorce a postupně se vytváří nová harmoničtější osobnost klienta. Terapie probíhá v hladině (hluboké relaxaci) alfa. Výhodou Situační alfa terapie je, že ji lze nejen aplikovat párově (terapeut – klient), ale také jako autoterapii, například při práci na sobě. Více informací o SITUAČNÍ ALFA TERAPII>>>

Co se na kurzu Situační alfa terapie naučíte?

 • Kompletní metodiku Situační alfa terapie
 • Vedení klienta v terapii k vizualizi (nebo sebe při autoterapii)
 • Vést dialog s klientem v pozměněném stavu vědomí
 • Během kurzu si vyzkoušíte projít celou technikou i z pozice klienta.

Situační alfa terapii můžeme využít například při:

 • Potížích v sociálních oblastech – vztahové problémy, problémy s rodinou a blízkými
 • Neschopnosti vybudování zdravého vztahu k sobě a okolí
 • Nejistotě v rozhodování
 • Pocitech viny
 • Nespokojenosti se sebou
 • Potřebou neustálé kontroly
 • Komplexech méněcennosti
 • Nízkém sebevědomí a sebehodnocení
 • Tendencích k manipulativnímu chování, hysterii nebo manipulovatelnosti
 • Psychických potížích (deprese, smutek, vztek, žárlivost, vztahových závislostech)

Jak probíhají kurzy Situační alfa terapie On-line (po Skype)

On-line kurz Situační alfa terapie je určen pro jednotlivce a probíhá formou živého videohovoru s lektorkou Mgr. Klárou Hanzalovou po Skype. V rámci výuky Vám zašlu na email také výukové materiály v PDF (Výuková scripta a metodiku vedení klienta).  Výhodou on-line kurzu je absolvování z pohodlí Vašeho domova. Kurz obsahuje 16 hodiny individuální výuky praxe v terapeutické technice.

Cena individuálního (on-line ) kurzu:

9.500 Kč

Jak se přihlásit na kurz

Na kurz Situační alfa terapie on-line se můžete přihlásit pomocí formuláře ve spodní části stránky nebo emailem. Na Váš email co nejrychleji zasílám veškeré detailní informace o kurzu.

Formulář pro přihlášení na kurz:

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno
Odesláním formuláře nebo emailu dáváte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů