Do duality a zpět
Mgr.Klára Hanzalová

Do duality a zpět, Klára Hanzalová

Kniha pojednává o systému vnímání, myšlení a cítění v našem fyzickém světě a odráží způsob nazírání na náš život. Alegoricky popisuje jednotlivé vývojové etapy myšlení vedoucí postupně ke změně vnímání protikladů k jednotnému jsoucnu. Nejedná se o žádnou ezoterickou či filozofickou literaturu. Je mnoho způsobů, kterým lze popsat nepopsatelné, jedním z nich je následující text, který je určen všem hledajícím pravdu a svobodu vlastního vědomí.

Autorka pojednává o projevech svobodné lidské vůle, jejích možnostech a především praktického využití v životě. Popisuje, jak konflikty vnějšího duálního světa způsobují niterné konflikty v nás samotných, a nastiňuje praktické rady, jak tyto konflikty překonat. Prezentuje systém duálního pojímání světa v kontrastu vnímání univerzální jednoty.

Vydáno 2012 v prvním vydání
156 stran
měkká vazba
ISBN 978-80-260-1583-3

Reference čtenářů

Naprosto úžasná kniha, prodchnutá pochopením a láskou, je klíčem odemykajícím zámek našeho chápání, je klíčem a branou zároveň!!! „Nejsilnější“ kniha, jakou jsem zatím četl. Troufnu si říci, že ji nelze přečíst jedním dechem … jako čtenář jsem byl nucen zastavovat se a zamýšlet se nad poselstvím obsahu, někdy po celé kapitole, někdy po polovině a někdy dokonce i po pár větách. Čtení knihy bylo pro mě jako jízda na horské dráze … po strmém stoupání volný sešup dolů a opět stoupání … přiznávám, že abych pochopil vše, potřebuji ještě „dorůst“ …

Je to průvodce na cestě ke svobodě … cestě k „vypletí zahrádky“ a návratu k našemu božství. Možná se někdo budete smát, ale i díky této knize pleji pravidelně svou „zahrádku a sázím nové nádherné květiny“ … je to úžasné!!! Skvělé příběhy a dokonalá přirovnání … co dodat? Děkuji, děkuji, děkuji za tuto knihu a toto poselství …Chce se mi tak moc připsat … „Pokud jste připravení, váš život po přečtení této knihy, už nebude jako dříve…“.
(Jeník H. Flégl)

I přes zdánlivou komplikovanost je kniha velice dobře napsaná. Myslím si, že každý, kterého celý život zajímaly otázky vyšších pravd a souvislostí má konečně další dobrý bod, od kterého se odpíchnout. Autorka velice dobře, jasně a s mnoha příklady řeší některé základní principiální otázky způsobem, který každému, který v tomto směru již nějakou dobu bádá, příjde velice intuitivní a obohacující. Rzhodně doporučuji jako další nutnou knížku do knihovny nadšence vyšších pravd.
(Martin Boubil)

Když čtu tvojí knihu, že mi to mozek nebere. Vlastně ego. Bouří se při některých pasážích, takže ho konejším……. jinak bych se zbláznila . Jelikož se chytáme určitých cílů, které časově ohraničujeme, myslím, že potřebujeme mít pocit nějakého výsledku, nebo konce nebo ohraničení, nebo nevím jak to nazvat, bouří se, když čtu, že vlastně je to jakoby relativně nekonečný kolotoč životů na Zemi, natož ještě množství vědomí naší duše a jejich Bytí v jiných dimenzích a časových úsecích atd. Je to nepředstavitelné pro naše chápání. Takže knížku čtu už přes měsíc po částech a vstřebávám. A ještě až jí dočtu, chtěla bych jí přečíst znovu a všímat si dalších podtextů, které teď nestíhám vnímat……. Je to záhul pro naše lidské Já . Moc za knížku děkuju. Věřím, že mi pomůže se probrat .
(Radka M.)

Nemalou zásluhu na mém uvědomování si má Tvoje kniha. Musím tedy říci, že po prvním přečtení jsem z toho nepochopila vůbec nic. S těmi komentáři těch pánů,co Ti psali na stránky se ztotožňuji po 1. přečtení pouze v tom,že můžeš číst jedině po odstavcích,event. kapitole a stejně jsem se vracela a četla znovu a vůbec jsem to nechápala. Pak jsem četla znovu,stále mě to přitahovalo a po 2. přečtení jsem trošku chápala, o co asi by mohlo jíti.Asi mi to nebudeš věřit,ale já už ji čtu po třetí  /a budu číst tak dlouho,dokud nepochopím/a jsem úplně nadšena. Pochopila jsem, jak jsem se zbytečně „prala“ celý život v dualitě. To je tam tak krásně řečené,proces míšení pocitů,výsledek,který je zase duální.

Začínám se učit nic a nikoho neposuzovat /ne,že by mi to občas neujelo/, ale většinou si to uvědomím. A čistím a čistím.Tak si uvědomuji  ,jak mě ty menší kamínky,kterými jsem dostávala po hlavě vůbec neprobudily,jak jsem musela dostat tou dlažební kostkou pořádnou,abych si začala věci uvědomovat . Večer děkuji za každý prožitý ,ráno za každý další  nový den, děkuji za vše, co mne potkává. Snažím se žít ve „středu“,dívat se  na to,co přichází jako z toho mostu na řeku a nechat to vše jakoby pode mnou podtékat a odtékat.
(Vlaďka T.)

Etické principy aneb Být dobrý člověk
Mgr. Klára Hanzalová

Etické principy aneb Být dobrý člověk + CD, Klára Hanzalová

teoretická část (kniha)
+ 10 praktických pracovních listů
+ CD – řízená meditace „Sebepoznání“
ISBN 978-80-260-4493-2

Druhé vydání se zcela novým CD Sebepoznání

Unikátní dílo Etické principy aneb Být dobrý člověk v sobě jemným způsobem nese jak hlubokou filozofii a přístup k duchovnímu světu a Bohu tak i sebereflexní praktickou část. Dílo shrnuje základní přístupy k duchovnímu vývoji, bez kterých se na životní cestě sebepoznání a pravdy nelze obejít.

Etické principy jsou zamyšlením nad duchovní cestou a zároveň praktickým materiálem a funkční pomůckou umožňující hluboké uvědomění o sobě.

Základem díla je prezentace životních etických principů, tedy jistých, pevně daných životních postojů a přístupů, jejichž dodržování vede k harmonickému vývoji každého člověka. Vychází z předpokladu, že pokud dodržujeme etické principy, vytváříme ideální základnu pro duchovní práci na sobě. Bez této základny by žádná vnitřní práce nebyla možná.

Soubor obsahuje teoretickou část (knihu) a praktické pracovní listy, sloužící k sebereflexi a sebeuvědomění. Zdarma získáte také autorské CD s řízenou meditací „Sebepoznání“ v délce 63´, která Vás zavede do hlubin tajemství vlastního vnitřního prožívání.

 
Rozhovor pro zpravodaj „Hledající“
– Zpravodaj 5/2013

JJ: Názvy Vašich knih hovoří ve zkratce samy za sebe: loňská i letošní nová . Povězte nám prosím, jaká byla Vaše vlastní dosavadní cesta. Byla jste dotlačena událostmi nebo prozřelá od počátku :-).

KH: Dle mého názoru je každý z nás, ve své podstatě, veden událostmi.

Má cesta byla naprosto přirozená a nemuselo se v mém životě stát nic fatálního, aby mi nějakým způsobem došly základní věci o naší existenci. Koncept probouzejícího se duchovního poznání je většinou v naší západní společnosti chápaný tak, že člověk je dotlačen událostmi do stavu vnitřního či zevního utrpení nebo se rodí s nějakým darem vnitřní osvícenosti. Přes všechna tato tvrzení lze dospět k základnímu pochopení života naprosto přirozeným způsobem. To je možná to nejlepší, co se nám může stát, i když uznávám, že takový proces je do jisté míry podmíněn karmickou vyzrálostí. Nemusíme absolvovat žádné životní prohry či se rodit jako … stačí se chopit svého života s plnou zodpovědností, ať již je náš jakýkoliv, a ke všemu dospět zcela přirozeně.

Co se pak týče vydání mých publikací, byl to opět přirozený proces vnitřní potřeby sepsat a dát formu určitým myšlenkám a životním konceptům, které jsem si nechtěla nechávat pouze pro sebe, ale vypustit je do světa, aby z nich mohli čerpat i ostatní a mohli tak možná nalézt odpovědi na otázky, které již hledají. Ráda bych však předestřela, že žádný čtenář by neměl přijímat jakákoliv tvrzení v mých textech jako pevně daná fakta, ale měl by je sám ověřovat na základě svého vlastního pozorování a svého vlastního úsudku.

JJ: Velmi se mi líbí, že jste při sestavování etických principů šla vlastní cestou a podle průvodních textů máte vše hluboce promyšlené, vyjasněné a zažité. Dalo by se říci, že tyto principy jsou nějakou, třeba vzdálenou, obdobou ?

Principy jsou:

nesobeckost – dobročinnost
pravdomluvnost
cudnost
neposuzování
nemluvit zbytečně
vnitřní pevnost
pokora
skromnost
neubližování
duchovní smýšlení

KH: Klasické vytvořené a propagované církví je vybudováno jistě na etických principech a dotýká se především morálky. Etické principy jsou tedy základnou, na kterou můžeme postavit téměř jakoukoliv oblast našeho života. Smysl a poslání je v principu obdobné.onfrontace v životě je minimální, v některých oblastech života se setkáváme naopak s  dodržování toho či onoho etického principu. I když je celá publikace na zpětném sebehodnocení založená, je to v podstatě to poslední, oč zde kráčí. Účinek má být přesně opačný: díky zpětnému hodnocení máme možnost dostat se do stavu vnitřní zodpovědnosti právě v každodenním konání, kdy sebereflexi provádíme přímo on-line v životě a nikoliv zpětně v….

Celý rozhovor si můžete přečíst v samostatném článku >>

V případě zájmu si můžete zakoupit mé knihy zde: zakoupit na mém eshopu >>