Terapie a problémy - Mgr.Klára Hanzalová

Nabízím několikaleté terapeutické zkušennosti, široké spektrum psychologických a terapeutických technik a jejich účinnou kombinaci. Pomohu Vám nalézt příčinu vzniku Vašich psychických problémů jako jsou deprese, úzkosti, panika, smutek, pocity viny a tuto příčinu pak odstranit. Můžeme společně obnovit Vaši sebedůvěru a sebevědomí nebo nastavit nové životní postoje a psychickou rovnováhu. Ve své praxi využívám mnoho terapeutických a dlouholetou praxí ověřených postupů z oboru Psychologie a terapie.

Regresní terapie- regrese je jedinečnou technikou, která odstraňuje negativní vzpomínky a traumata z minulosti. Umožňuje hluboké pohledy do mysli a rozkrývá nevědomé zdroje svých emocí. Přináší porozumění vlastnímu chování, reakcím a prožívání a umožňuje pak přijímat zdravější rozhodnutí v budoucnosti. Pokud jste někdy zažili traumatickou událost, jako je například úraz, ztráta milované osoby, násilí, manipulace …

Terapie vnitřního muže, ženy a vnitřního dítěte je vnitřním dialogem se sebou. Během jednotlivých sezení vstupujeme s klientem do svého podvědomí, a to přímo k principům archetypů vnitřního muže, ženy a dítěte. Terapie vede k hlubokému prožitku vnitřního nastavení osobnosti, k jejímu pochopení a především k přenastavení neharmonických programů a zátěží.

Situační alfa terapie je jedna z nejefektivnějších technik práce s podvědomím. Úkolem Situační alfa terapie je anulování negativních přesvědčení, mentálních programů a vzorců chování a reakcí, které nastolí vnitřní změnu k harmonickému nastavení psychiky. Terapie se provádí ve stavu změněného vědomí, nejedná se však o hypnózu. Klient si celý průběh terapie pamatuje.

Objevte tajemství nevědomí a podvědomí Symbolová terapie vhledem slouží k odstranění negativních psychických stavů a emocí, které mají svůj neustálý vliv na přítomnost člověka. Terapie vychází z přímého pochopení a zpracování různých typů psychických potíží, vyrovnání se s životními problémy a především na pochopení své vlastní podstaty. Terapie pracuje v rovině nevědomí a podvědomí.

EFT – Terapie emoční sovobdy (Emotional Freedom Techniques) je terapeutická metoda, která se zaměřuje na uvolňování emocionálních bloků a stresu. Jedná se o kombinaci akupresury a moderní psychologie, která pomáhá klientům řešit různé problémy, jako jsou somatické potíže, psychosomatické potíže a psychické potíže. EFT vychází z předpokladu předpokladu, že problémy vycházejí z emocionálních bloků v podvědomí.

Přepis Limbického otisku (Limbic Imprint Recoding) je inovativní terapie, vycházející z poznání, že naše tělo a emoce reagují na živou představivost tak, jako by to byla skutečná fyzická realita. Jakoby se jednalo o skutečný a reálný zážitek. Tato terapie nám umožňuje přepsání dřívějších zkušeností, které se zakořenily v našem těle a našem vnitřním světě.

Díky stále vzrůstajícímu zájmu o internetové poradenství (online) nabízím i psychologické poradenství, terapeutická sezení nebo konzultace přes Skype. Pokud z nějakého důvodu nechcete nebo nemůžete absolvovat terapii či konzultaci osobně, nabízím možnost řešit Váš problém prostřednictvím on-line konzultací přes Skype z pohodlí Vašeho domova. Co lze řešit terapií on-line: vztahové problémy nevhodné životní postoje psychické …

Při prvním sezení důkladně probereme Váš problém a stanovíme terapeutický postup. Domluvíme nebo alespoň přibližně stanovíme počet terapií, jednotlivých sezení a intervaly mezi nimi. Většinou již na prvním sezení začneme rovnou terapeuticky pracovat, pokud nám to čas dovolí. Obvykle se budeme setkávat jednou měsíčně, v případě akutní potřeby častěji.

Pro přihlášení na kurz nebo zájem o terapii vyplňte a odešlete tento formulář

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno
Odesláním formuláře nebo emailu dáváte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů