Mentální vzorce a podvědomá přesvědčení

Podvědomé mentální vzorce jsou zakořeněné způsoby myšlení, chování a reakcí, které jsou uloženy v našem podvědomí. Tyto vzorce se vytvářejí a ukládají v našem mozku na základě našich zkušeností, emocí a interakcí s okolním prostředím. Ovlivňují náš každodenní život.

Vznik podvědomých mentálních vzorců

Podvědomé mentální vzorce vznikají v průběhu našeho života a formují se našimi zkušenostmi, emocemi a interakcemi s okolním prostředím. Většina podvědomých mentálních vzorců se vytváří v raném dětství, kdy se mozek nejvíce vyvíjí a kdy jsme nejvíce ovlivnitelní.

Kdo hraje roli v utváření vzorců

V jejich utváření hrají klíčovou roli rodiče, sourozenci, učitelé a další lidé v našem životě.  Vztahy, které jsme měli s těmito lidmi, jsou zakořeněny jako základní způsob myšlení a vnímání v našem mozku. Ovlivňují naše myšlení, chování a reakce na různé situace v našem životě. Například, pokud jsme v dětství často slyšeli kritiku od rodičů, může se vytvořit podvědomý mentální vzorec. Tento nás přiměje k tomu, abychom se vyhýbali chválám a oceněním, protože se cítíme nejistí nebo neschopní přijmout pochvalu. Veškeré takové chování není řízeno vůlí  a my si ho neuvědomujeme.

Fungování podvědomých mentálních vzorců

Často se stává, že jsou tyto vzorce neprospěšné nebo dokonce negativní, což může vést k problémům s emocionálním a psychickým zdravím.

Například, pokud máme podvědomý mentální vzorec, který nás nutí k tomu, abychom vždy uspěli a neudělali chybu, může to vést k úzkosti a stresu. Budeme cítit nejistí a pod tlakem, abychom neudělali chybu. Pokud rodiče projevují negativní vzorce myšlení, jako jsou například pesimistické myšlení, přehnaná kritika, nebo neschopnost řešit problémy konstruktivně, může to být dětem předáváno jako způsob, jak se dívat na svět a v dopělosti tito lidé mívají strach a nízkou sebeúctu. Naopak když se dětem vštěpují hodnoty, které podporují pozitivní mentální vzorce, jako je sebedůvěra, optimistické myšlení a schopnost řešit problémy, má to  pozitivní vliv na jejich celoživotní pohodu.

Mentální vzorce mají vliv na:

Sebevědomí a sebeúctu

Ovlivňují, jak se cítíme sami sebou a jak si vážíme svých schopností a kvalit. Pokud jsme v dětství nebyli oceněni nebo jsme často slyšeli kritiku, může se vytvořit podvědomý mentální vzorec. Ten nám brání v tom, abychom se cítili sebevědomě a měli kladný obraz o sobě samých.

Mezilidské vztahy

Ovlivňují naše vztahy s ostatními lidmi. Pokud jsme třeba v dětství zažili zneužívání nebo zanedbávání, vytvoří se podvědomý mentální vzorec, který nám brání v tom, abychom  důvěřovali ostatním lidem nebo se s nimi spojovali.

Zvládání stresu

MV mají vliv na to, jak zvládáme stres a nejistotu. Nedostatek podpory a pocitu bezpečí v dětském věku, může se vytvořit podvědomý mentální vzorec. Ten nás nutí k tomu, abychom se stále snažili kontrolovat situace a řešili vše sami. Tento stav vede často k vysokému stresu a úzkosti.

Zdravotní problémy

MV plně ovlivňují naše fyzické zdraví. Pokud jsme kupříkladu vyrůstali v rodině, kde jsme byli nuceni být stále úspěšní (škola, soutěže) a nesměli jsme chybovat, výsledkem v dospělosti je stav chronického stresu. Díky němu máme pak zvýšené riziko zdravotních problémů obecně na všech úrovních.

Životní cíle a priority

MV  ovlivňují naše cíle a priority v životě. POkud rodiče na nás kladli nároky,  abychom byli úspěšní a bohatí, můžeme být příliš materialisticky orientovaní. To vede k nerovnováze životních hodnot a k neustálému stresu za honbou vidiny peněz a pomíjeivého úspěchu.

Psychologické příklady mentálních vzorců

Mentální vzorce jsou stereotypní způsoby myšlení, které mohou být pozitivní nebo negativní a ovlivňují naše chování, rozhodování a celkovou pohodu. Některé příklady mentálních vzorců jsou:

Černobílé myšlení

Tento mentální vzorec je charakterizován tím, že vidíme svět v extrémech a věci vnímáme jen jako úplně dobré nebo úplně špatné. Tento vzorec vede k extrémnímu kriticismu a pesimismu.

Catastrophizing

Tento mentální vzorec se projevuje tak, že se obáváme nejhoršího scénáře a přeceňujeme potenciální nebezpečí. Výsledkem pak bývají pocity úzkosti a stresu.

Personalizace

Projev tohoto vzorce je takový, že si bereme všechny věci osobně a zodpovědně, i když to nemusí být pravda. Tento vzorec vede k pocitům viny a deprese.

Přehnané generalizace

S tímto vzorcem děláme přehnané zobecnění na základě jednoho konkrétního zážitku. Tento vzorec způsobuje nepřiměřený strach nebo obavy.

Štěpení

Tento mentální vzorec se projevuje tak, že vnímáme věci v extrémech a ignorujeme střední cestu. Jeho výsledkem často jsou pocity viny a ztráta sebevědomí.

Emocionální filtr

Tento mentální vzorec se projevuje tak, že se zaměřujeme pouze na negativní zkušenosti a ignorujeme pozitivní. Tento vzorec vede k pocitům deprese, nízké sebeúctě a nihilismu.

Kognitivní zkreslení

Jedná se o vzorec zkreslování informací a vnímání světa jinak, než jaký ve skutečnosti je. Tento vzorec může vést k mnoha různým emocionálním problémům, jako jsou deprese a úzkost.

Jak zpracovat mentální vzorce v terapii

Podvědomé mentální vzorce jsou hluboce zakořeněné a často se vytvářejí v dětství. Tyto vzorce mohou mít velký vliv na naše myšlení, chování a emoce v dospělosti. Nicméně, není to nezvratný proces a existují způsoby, jak změnit negativní mentální vzorce a vytvořit nové, pozitivní vzorce, které podpoří naše zdraví a blaho.

Prvním krokem k tomu, aby se změnily podvědomé mentální vzorce, je jejich identifikace a následné zpracování nebo vytvoření nových vzorců pomocí terapie. 

Optimálními pomocníky jsou psychodynamické terapeutické techniky jako je Regrese (Regresní terapie), EFT terapie, Symbolová terapie, Situační alfa terapie, Terapie s vnitřními archetypa (vnitnří žena, muž a vnitnří dítě) apod.

Terapeuti a psychologové pracují s mentálními vzorci tím, že pomáhají klinetům s identifikací a pochopením vlastních negativních myšlenek, mentálního nastavení vzorců a odhalení jejich vzniku.

Jak se zbavit patologických mentálních vzorců pomocí Regrese

Regrese je psychologická terapeutická technika, která se zaměřuje na odhalení a překonání negativních mentálních vzorců. V rámci regrese se klienti vrací do minulosti a pracují s emocemi, zážitky a situacemi, kde mentální vzorce vznikly. V průběhu regrese terapeut používá různé techniky, jako jsou imaginace nebo meditace, aby se klient  snadno dostal se do stavu hluboké relaxace a zapojil se do terapeutického procesu. Terapeut pak pomáhá pacientům k překonání těchto vzorců a nastolení životní rovnováhy.

Mohlo by se vám také líbit...

Oblíbené články ...