Meditační a relaxační hudba

Relaxační a meditační hudba uvolňuje mysl, otvírá intuici, zklidňuje a zjemňuje emoce, podněcuje dobrou náladu a pozitivní myšlení. CD s meditační hudbou jsou skvělým pomocníkem každému, kdo chce využívat hudbu jako pomůcku při osobním rozvoji, pro relaxaci nebo pro motivaci v každodenních činnostech.

Vnitřní žena - meditační hudba s frekvencí alfa a thétaVNITŘNÍ ŽENA – meditační hudba s frekvencí alfa a théta

Námět a hudba: © Klára Hanzalová 2018
Vydavatelství: © Musicavibra.cz
Celková délka: 51:16

Meditační hudba Vnitřní žena přináší ženám objevení své podstaty a mužům zjemnění a emoční rovnováhu. Oddejte se léčivým zvukům hudby, která probouzí ženský princip. Podprahové frekvence alfa aktivují pravou mozkovou hemisféru a pomáhají nalézt rovnováhu v životě. Meditační hudba Vnitřní žena s frekvencemi alfa, théta a vokály aktivuje vědomé bytí v pradávném archetypu vnitřní ženy, pomáhá nalézt jeho uvědomění a vnitřní sílu.

Ukázka z CD:

Hluboká vnitřní moudrost - Meditační CDHLUBOKÁ VNITŘNÍ MOUDROST – meditační hudba

Námět a hudba: © Klára Hanzalová 2013
Vydavatelství: © Musicavibra.cz
Celková délka: 50:43

Tajemné a mystické tóny zavádí do světa hlubokého podvědomí. Vybízejí k vnitřnímu rozjímání o vlastní bytosti. Originální koncepce jednotlivých skladeb navozuje hluboký duchovní prožitek spojený s poznáním sebe a rozjímáním o dávných pravdách, jejíž záznamy jsou součástí našeho ducha. Oddejte se vlastním vnitřním prožitkům, které při poslechu vyvěrají s velkou intenzitou. Poslech využívejte jak při hluboké meditaci a relaxaci, tak v léčení, terapiích, během zasvěcení. Navozuje změněný stav mysli a pomáhá rozšiřovat vědomí, intuici a sebereflexi.

Ukázky z CD:
1. Přivtělená duše (Embodied soul) 25: 03

2. Merkhaba (Merkhaba) – 25:40

POHLAZENÍ RADOSTÍ - meditační hudba CDPOHLAZENÍ RADOSTÍ – meditační hudba

Námět a hudba: © Klára Hanzalová 2013
Vydavatelství: © Musicavibra.cz
Celková délka: 47:08

Nechte se unést dojemnými tóny a srdce otvírajícími melodiemi andělských symfonií. Rozjímejte nad  svými city a nechte se léčit energetizujícími tóny plynoucími přímo z nebeských sfér. Rajská hudba uzdravuje Vaše emoce, otvírá mysl a intuici vyšším světům světelných bytostí ze světa Shambally. Poslech využívejte při meditaci, sebeléčení, terapii nebo během iniciací zasvěcení. Tóny navozují zjemnění a zklidnění Vašich emocí, bolestí a Vaší mysli, podněcují dobrou náladu a pozitivní myšlení.

Ukázky z CD:
1. Dotyk andělů (Touch of Angels) 23:48

2. Pohlazení radostí (Caressing Joy) 23:18

USÍNÁNÍ S MATKOU ZEMÍ meditační hudba s frekvencí alfa a thétaUSÍNÁNÍ S MATKOU ZEMÍ
meditační hudba s frekvencí alfa a théta

Námět a hudba: © Klára Hanzalová 2014
Vydavatelství: © Musicavibra 2014

Nádherné něžné tóny spojující Vaše vnímání s kořeny naší planety a hudební kompozice cesty z pozemského světa Vás zavede do hluboce relaxačního stavu. Z hluboké relaxace přejdete do klidu spánku a uvolnění. Skladby s tóny alfa postupně klesající do hlubokých tónů théta ukonejší Vaši mysl, zklidní tělo a uvolní tak místo nádhernému spočinutí v říši snů. Využívejte k usínání, ale i k prožitkům v meditaci, relaxaci, léčení, masážím a terapiím. Poslech využívejte při meditaci, sebeléčení, terapii nebo během iniciací zasvěcení. Tóny navozují zjemnění a zklidnění Vašich emocí, bolestí a Vaší mysli, podněcují dobrou náladu a pozitivní myšlení.

Ukázky z CD:
1. Matka Země (Mother Earth): 32:02

2. Vítejte v astrálu (Welcome to the Astral): 27:03

Meditační a relaxační hudba na CD lze zakoupit na mém eshopu >>

Řízené (mluvené) meditace

Řízené (mluvené) meditace jsou kombinací meditační a relaxační hudby s mluveným slovem. Jsou určeny pro samostatnou duševní práci každého, kdo touží po pochopení sebe samotného, svého myšlení a prožívání. Díky mluvenému slovu a vedení řízených meditací, má posluchač možnost dosáhnout hlubokého vhledu do sebe samotného a pochopení svých emocí a prožívání. Každá z mluvených meditací vede posluchače k velmi příjemnému motivačnímu prožitku a sebepoznání, které si pak přináší do každodenního života.

Léčení karmických vztahů - Řízená meditace na CDLéčení karmických vztahů – Řízená meditace

Námět a hudba: © Klára Hanzalová 2018
Vydavatelství: © Musicavibra.cz
Celková délka: 49:52

Mluvená meditace Léčení karmických vztahů Vás zavede do spojení se stavem vědomé lásky k sobě. Umožní narovnání starých křivd, nesrovnalostí a konfliktů s vašimi blízkými a započetí láskyplného vnitřního vztahu se všemi, se kterými není váš život v souladu a rovnováze. Léčivé podprahové frekvence alfa v hudebním doprovodu umocní prožitek hlubokého smyslu této mediace, který se přenese do vašeho každodenního života v podobě vnitřní rovnováhy v rovině vztahů.

Ukázka z CD:

Procítění lásky k sobě - Řízená meditace na CDProcítění lásky k sobě – Řízená meditace na CD

Námět a hudba: © Klára Hanzalová 2013
Vydavatelství: © Musicavibra.cz
Celková délka: 46:48

Řízená a mluvená meditace Procítění lásky k sobě Vás zavede do hlubin Vašich citů k Vám samotným. nedostatek sebeláska, sebeúcta a sebedůvěra jsou nejčastějšími příčinami všeho lidského utrpení. Díky mluvenému vedení můžete zjistit, jaká je právě Vaše láska k sobě, nakolik se sami přijímáte a nakolik jste schopni lásku k sobě prožívat. Koncepce meditace poskytuje léčebný účinek pro Vaši sebeúctu, odstraňuje pochybnosti o sobě a vede Vás k hlubokému sebeuvědomění si vlastní ceny a hodnoty na úrovni duševního života. Nebojte se přiznat si pravdu o svém vztahu k sobě a změnit všechny neharmonické postoje.

Ukázka z CD:

Spojení s totemovým zvířetem - Řízená meditace na CDSpojení s totemovým zvířetem – Řízená meditace na CD

Námět a hudba: © Klára Hanzalová 2013
Vydavatelství: © Musicavibra.cz
Délka: 53:24

Mluvená a řízená meditace Spojení s totemovým zvířetem Vás zavadí do vnitřního světa podvědomé reality, kde sídlí naše archetypální vědomí V této sféře, kterou vnitřně prožíváme pouze ve stavu rozšířeného vědomí je možné se setkat s vlastním archetypem z říše přírody, kterým je totemové zvíře. Meditace nabízí řízený postup, jak se s vlastním totemovým zvířetem setkat, jak s jeho pomocí léčit své zraněné Já a jak spolu s ním dosáhnout poznání a pravdy o sobě. Ojedinělý zážitek, který tato meditace nabízí se pak může stát trvalou součástí Vašeho sebepoznání a vnitřního prožívání. Vaše archetypální zvíře se stane pomocníkem a průvodcem na Vyšší životní cestě nejen v době poslechu řízené meditace.

Ukázka z CD:

Harmonizace čaker s frekvencí alfa - Řízená meditace na CDHarmonizace čaker s frekvencí alfa – Řízená meditace na CD

Námět a hudba: © Klára Hanzalová 2014
Vydavatelství: © Musicavibra 2014
Délka: 62:32

Oddejte se léčení a harmonizaci Vašich jemnohmotných těl s řízenou meditací Harmonizace čaker. Romantická hudební kompozice s podprahovými frekvencemi hladiny alpha spolu s mluveným slovem a mantrovými vokály zklidňuje emoční nerovnováhu, zklidňuje mysl, léčí vnitřní bolesti a povzbuzuje při duchovní práci. Meditace harmonizace čaker se Vám může stát velmi praktickým pomocníkem, kterého můžete denně využívat.

Ukázka z CD:

Řízená meditace SEBEPOZNÁNÍ na CDŘízená meditace SEBEPOZNÁNÍ na CD

Námět a hudba: © Klára Hanzalová 2015
Vydavatelství: © Musicavibra.cz
Celková délka: 63:00

Řízená meditace Sebepoznání Vás zavede hluboko do Vašeho podvědomí. Budete mít možnost proniknout do svého svědomí a pochopit jaké je Vaše prožívání. Přímo v průběhu meditace může docházet k silnému vnitřnímu odbourání negativních energií skrze pochopení principů souvislostí karmy. Meditace Vám nabízí možnost vhledů do Vaše nitra a právě skrze kvalitu těchto vhledů umožňuje nápravu karmických zatížení, které způsobují neharmonické emoce a prožívání.

Ukázka z CD:

Terapie vnitřního muže, ženy a dítěte - Řízená meditace na 2 CDTerapie vnitřního muže, ženy a dítěte – Řízená meditace na 2 CD

Terapeutická technika převedená do mluvené meditace
Námět a hudba: © Klára Hanzalová 2018
Vydavatelství: © Musicavibra.cz
Délka CD 1: 72:09
Délka CD 2: 65:21

Poznejte archetypy svého vnitřního muže, vnitřní ženy a vnitřního dítěte díky kompletní terapeutické technice, která je převedená do řízené sebeprožitkové meditace a vizualizace. Skrze podprahové alfa frekvence v hudebním doprovodu a mluvenému slovu můžete objevit podvědomé základní principy svého Já, pochopit je, vést s nimi vnitřní dialog a napravit negativní vzorce chování a prožívání.

Terapeutická technika vnitřního muže, ženy a dítěte je rozložena na čtyři části, ve kterých můžete pracovat. Úvodní část Vám umožní prožití a pochopení vnitřních archetypů – vnitřního muže, vnitřní ženy a vnitřního dítěte. Další tři části jsou zaměřeny na vedení vnitřního dialogu s těmito archetypy. Dialog s jednotlivými archetypy je sestaven tak, že pomáhá odstranit nežádoucí staré vzorce prožívání sebe a vytváří nový, pozitivní vztah se sebou. Změny v podvědomém nastavení se projevují ihned po prvním poslechu všech čtyř částí Terapie vnitřního muže, ženy a dítěte.

Ukázka z CD:

Řízené (mluvené) meditace na CD si můžete zakoupit na mém eshopu >>