supervize terapie Klára Hanzalová

Kurzy a semináře v současné době pořádám online po Skype. Jsou plnohodnotné a stejně efektivní, jako osobní setkání. Všechny kurzy a semináře probíhají v reálném čase pod vedením lektora. Kurzy jsou zakončeny certifikátem o absolvování, který Vám bude zaslán v PDF nebo poštou na Vaši adresu.

Regrese je psychodynamická terapeutická technika, kterou v naší zemi rozšířil Ing. Andrej Dragomirecký. Technika regresní terapie spočívá v postupném odhalování a zpracovávání traumatických zážitků, které se v jedinci hromadí v průběhu jeho jedinečné existence. Zpracovávání spočívá především v odstraňování všech možných typů bolestí, jak fyzických, tak duševních.

Naučíte se pokročilé terapeutické techniky Regrese založené na zpracování traumatických zážitků z blízké i dávné minulosti. Navazující kurz Regrese pro začátečníky.

Symbolová terapie slouží jako nástroj změn a přeměn v lidské psychice. Terapie pracuje v rovině nevědomí a podvědomí. Nakládá s myšlenkovými strukturami a mentálními vzorci, uložených v ukrytých částech našeho Já. Zároveň může v kombinaci s jinými technikami posloužit jako diagnostický nástroj a být vhodnou pomůckou při zpracovávání problémů jinými metodami.

EFT (Kurz I. – III. stupeň) – technika emoční svobody (emocional freedom techniques) je praktický terapeutický nástoj, který nachází stále větší oblibu mezi terapeuty i klienty. Nesmírnou výhodou EFT je i její nezávislost na terapeutovi a výborně slouží i jako autoterapie. Patří mezi tzv. „lehké techniky“.

Unikátní terapeutická technika Matrix Reimprinting umožňuje uvolnit traumatické události nebo traumata, změnit vnitřní obrazy psychiky a tím i naše přesvědčení. Naše vnitřní přesvědčení jsou založená na nedostatku dostupných zdrojů, které drží záznamy z minulosti v našich energetických polích.

Situační alfa terapie je terapeutická metoda, která probíhá ve stavu hluboké relaxace klienta. Je zaměřená na práci s podvědomím. Cílem terapie je nastavení pozitivní a harmonické prožívání sebe sama bez závislosti na vnějším světě a pomáhat napravovat všechny nevhodné postojové vzorce ke světu a především k sobě samotnému.

Přepis Limbického otisku (Limbic Imprint Recoding) je inovativní terapie, která vychází z poznání, že naše tělo a emoce reagují na živou představivost tak, jako by to byla skutečná fyzická realita. Jakoby se jednalo o skutečný a reálný zážitek. Tato terapie nám umožňuje přepsání dřívějších zkušeností, které se zakořenily v našem těle a našem vnitřním světě.

Terapie Vnitřních archetypů – vnitřní žena, vnitřní muž a vnitřní dítě je vystavěná na vnitřním dialogu s nevědomím. Kurz Terapie vnitřního muže, ženy a dítěte – MUŽEDI je zaměřený na praktické sebepoznání a identifikaci třech základních principů – archetypů psychiky a nevědomí, které určují naší osobnost, naše vnímání, prožívání, chování a skutky. Tyto principy jsou „vnitřní muž, vnitřní žena a vnitřní dítě – (mu-že-di).

Online seminář je určený jak terapeutům, masérům, tak i každému, kdo by se chtěl o použití ušních a tělových svíček Hoxi dozvědět více, a naučit se s nimi pracovat. Naučte se správnému využití ušních a tělových svící Hoxi. Naučíte se jak užívat svíce nejen ve fyzické oblasti, ale i pro Váš duševní rozvoj.

Naučte se speciální autorskou harmonizační techniku – Triangulární Hoxi terapii ušními a tělovými svícemi, využívající prvky čínské medicíny, bioenergetických polí lidského těla a energetických drah. Triangulární terapie ušními a tělovými svícemi využívá také účinky frekvencí barev a jejich působení na duševní složku člověka. Součástí techniky je také psychosomatika a aplikace tělových a ušních svící HOXI.

Kurzy a worshopy Neurografiky pořádám pro menší skupiny on-line formou podle vypsaných termínů, které naleznete u každého kurzu. Kurzy také můžete zakoupit ve formě video workshopů. Video nahrávky jsem vytvořila tak, abyste se Vám s nimi dobře pracovaloa dosáhli jste požadovaných výsledků. Tyto nahrávky nezahrnují záznamy probíhajících kurzů. Jejich koncepce taková, aby vám usnadnila práci a pomohla vám dosáhnout vašich cílů.