supervize terapie Klára Hanzalová

Učastníci mých kurzů mají poradenství během praxe PRVNÍ ROK PO ABSOLVOVÁNÍ KURZU ZDARMA, a to v podobě 4 neplacených půlhodinových-konzultací. To znamená, že během jednoho roku mohou využít čtyřech konzultací dle jejich potřeb. Po uplynutí jednoho roku považuji podporu za ukončenou, neboť praktikující terapeut by měl mít již dostatečné množství praktických i teoretických dovednotí pro zvládnutí praxe vedení terapie s klientem. V případě dalšího poradenství po uplynutí jednoho roku jsou pak konzultace placené. Supervize – tedy přímá účast na vedení terapie s klientem (dozor při terapii) účtuji dle ceníku níže. V případě opakované účasti na některým z mých kurzů platí účastník pouze 50% ceny.

Jak probíhá placená supervize a podpora v terapii

Praktikujícím terapeutům nabízím konuzltace a poradenství při jejich praxi a dále supervize, tedy dohled nebo přímou online účast na terapeutických sezeních nebo kazuistické poradenství.

Na supervizi či konzultaci je potřeba se objednat mailem: terapie@psychoterapeuticke-sluzby.cz

Poradenství poskytuji v hlubinných technikách Regresní terapie, Symbolová terapie vhledem, Situační alfa terapie, Práce s vnitřními archetypy, EFT a Matrix Reimprinting.

Cena podpory a supervize

Cena: 1 hodina: 1500 Kč
2 hodiny: 2500 Kč (+500 Kč, každá započatá hodina)