Diskrétnost z mé strany

Ohledně Vámi sdělených informací v průběhu terapie nebo konzultací, ať mailem, telefonicky, osobně či jakoukoliv jinou formou dodržuji 100% diskrétnost a pravidla, která uvádím níže. V případě jakékoliv terapie se řídím Etickým kodexem v psychoterapii (EAP).

Pravidla naší spolupráce

V průběhu našich konzultací nebo terapií nemůže být přítomna žádná třetí osoba. Pokud se setkáme online, jakýkoliv záznam z našeho setkání jako jsou audio nebo video záznamy, není dovolen.

Pokud byste nedodrželi tato pravidla, považuji to z mé strany za porušení vzájemné důvěry a naše spolupráce tím končí.

V případě, že se klient dostaví na dohodnutý termín terapie nebo konzultace se zpožděním, bude mu účtována částka dle času, který měl klient rezervován.