Obsah terapeutických modulů pro klienty a terapeuty

Zde nalezenete obsah a náplň jednotlivých sezení v průběhu Situační alfa terapie, kterými prochází klienta, všetně jejich stručného obsahu.

1.modul: Využívání potenciálu k dosažení harmonie – strach a touha, dva hlavní páni

Úvodní vstup do psychodynamické terapie, kde se naučíte nalézt v sobě nebo u vašich klientů podvědomé strachy a neuskutečněných přání, která jsou limitující. Tyto objevená témata dávají unikátní prostor pro sebereflexi nebo reflexi klienta.

 • Diagnostika emočních vzorců
 • Souvislosti emočních vzorců s životními oblastmi zdraví, práce, vztahy, prožívání, chování

2. modul: Deník

Naučíme se, jak pracovat s deníkem, který vytváří zrcadlo nás samotných nebo klienta. Vedení klienta nebo sebe při práci s deníkem v souvislosti s vlastním prožíváním. Tento modul nemusí být vždy součástí terapie, ale je určen pouze pro případy, které doposud nedosáhli uvědomění, že si své problémy způsobují sami.

 • Cesta k uvolnění emocí a myšlenek
 • Navedení  k uvědomění si možnosti vnitřní změny.

3. modul: Vnitřní konstelace aneb překvapení v manipulovatelnosti

Tato část terapie navádí sebe nebo klienta k uvědomění si toho, nakolik se nechává ve svém životě ovlivňovat prostředím a lidmi, se kterými žijeme a se kterými se setkává. Jednoduše řečeno, ukazuje se zde, nakolik žijeme skutečně svůj vlastní život. Zde také vyplavují na povrch vědomí motivy k potřebě přijímání/ nepřijímání, jako hlavního principu vnitřní psychické pohody.

 • Identifikace základních sklonů k ovlivňování prostředím
 • Vznik mentálních programů a vnitřních přesvědčení

4. modul: Mapování a chování v čase

Zde se podíváme také na Vaše prožívání, které by jste mohli Vy nebo Vaši klienti  mít, kdyby jste dokázali prožívat a dělat v životě věci podle Vás samotných. Tedy svobodně, sami za sebe a nezávisle na okolí.

 • Proces sebepřijetí a akceptování sebe
 • Obnovení zdravého vztahu k sobě
 • Nastavení nových vzorců vnitřní svobody

 

 

 

 

 

 

5. modul: Vliv okolí na člověka, křížový výslech podvědomí

Tato část je skutečný vnitřní dialog s podvědomím. Učíme se zde sebedůvěře v úsudku a také nakolik je/není důležité přikládat váhu tomu, jak nás vnímá okolí a formuje okolí. Zde jsme konfrontování s tím, jak moc jsme manipulovatelní okolím a jaký vliv má na nás prostředí, ve kterém žijeme. Můžeme si tak uvědomit, jak moc přestává být sám sebou ve chvíli, kdy cítíme vlivy okolí.

 • Další změna vnitřních přesvědčení
 • Nalezení schopnosti vlastní kontroly

6.modul: Programování a řízená vizualizace

Další podčást SAT je věnována vizualizaci a přeprogramování.Naučíme se, jak transformovat nevhodné mentální vzorce a patologicé emoce, které mají tendenci se neustále opakovat. Jedná se o nácvik určitého podmiňování na harmonické prožívání. Tuto část můžeme dělat jak s klientem na sezení, tak ji můžeme klienta naučit. Klient ji pak může použít jako „rychlou pomoc“ i kdykoliv bez přítomnosti terapeuta.

 • Rozpad starých vozců
 • Programování a nové rámce
 • Zkušenost s novou zkušeností

7. modul: Vyzrálost

Cesta zrání je cestou východisek z problémů. Východisko z problémů a starých mentálních programů je nalezení a využití svého přirozeného potenciálu. Na symbolické úrovni se naznačuje cestou vzhůru. V této části SAT se naučíme, jak vést sebe nebo klienta k uědomění si svého vlastního potenciálu. Potenciál je zde prožitý jako nová zkušenost sebe, která se pak přenáší do běžného života.

 • Programování sebe
 • Prožitek plnosti a potenciálu

8.modul: Situační progrese

Závěrečná část celé psychodynamiky SAT je věnování novému prožití reakcí na podněty a situace. Klient se učí nereagovat a neprožívat situace dle původních mentálních programů. Naučí se reagovat zcela novým způsobem, který mu byl doposud skryt. Dochází k aktivací nových neuronových spojů a jejich upevnění.

 • Základ kognitivně behaviorální terapie
 • Nové návyky a rámce
 • Svoboda v emocích
 • Terapeutický program pro klienty

Mohlo by se vám také líbit...

Oblíbené články ...