Situační alfa terapie je terapeutická metoda, která patří ke špičce psychodinamických technik.  Je zaměřená na práci s podvědomím a probíhá ve stavu hluboké relaxace klienta. Příjemnou a hravou formou nastavuje pozitivní a harmonické prožívání sebe sama bez závislosti na vnějším světě a pomáhá napravovat všechny nevhodné postojové vzorce ke světu a především k sobě samotnému. Terapie je určena jak pro práci terapeut-klient, tak i jako autoterapie.

Vychází z toho, že jsme od útlého dětství ovlivňovaní požadavky ostatních. Je nám vštěpováno mnoho patologických vzorců chování a jsme formování k tomu, abychom naplňovali očekávání okolí. Velice často jsme pak tím, koho ostatní očekávají, nikoliv tím, kým jsme ve skutečnosti. Touto manipulovatelností zapomínáme sami na sebe. Učíme se žít dle požadavků světa, nikoliv dle požadavků vlastních. Situační alfa terapie pomáhá uvědomit si  své možnosti a především i možnost volby toho, kým nebo čím jsme a čím chceme být.

Něco o technice

Situační alfa terapie se skládá z několika vizualizačních cvičení a vedení vnitřního dialogu s podvědomím klienta příjemnou a hravou formou. V průběhu terapie se postupně mění zažité negativní a omezující mentální vzorce a  vytváří  se harmoničtější osobnost. Terapie probíhá v hladině (hluboké relaxaci) alfa. Výhodou Situační alfa terapie je, že ji lze nejen aplikovat párově (terapeut – klient), ale také jako autoterapii, například při práci na sobě.

Terapie je založena na mechanismech volných asociací, a-ha efektů, tedy vhledů do primárního nastavení podvědomí a lidské psychiky obecně a abreakce. Využívá aspekty psychodinamiky a sociální psychologie – tedy provázanosti vlivu toho, jak na člověka působí jeho okolí a především postoje okolí, které formují zpětně formují klientovo prožívání sebe a jeho vztah k sobě. Zcela mění negativní dopady manipulativního chování a postojů okolí.

Co je cíl SAT

 • Odstranění patologických přesvědčení o sobě a o světě
 • Změna zažitých modelů prožívání a reagování (chování)
 • Zvýšení schopnosti spolupracovat se sebou
 • Rozhodovat se o svém prožívání
 • Navodit stav pozitivního harmonického prožívání sebe bez závislosti na vnějším světě

Jaké problémy SAT řeší

 • Potížích v sociálních oblastech – vztahové problémy, problémy s rodinou a blízkými
 • Neschopnosti vybudování zdravého vztahu k sobě a okolí
 • Nejistotě v rozhodování
 • Pocitech viny
 • Nespokojenosti se sebou
 • Potřebou neustálé kontroly
 • Komplexech méněcennosti
 • Nízkém sebevědomí a sebehodnocení
 • Tendencích k manipulativnímu chování, hysterii nebo manipulovatelnosti
 • Psychických potížích (deprese, smutek, vztek, žárlivost, vztahových závislostech)

                Výhradní lektor  pro Českou republiku Situační alfa terapie©: Mgr. Klára Hanzalová

Mohlo by se vám také líbit...

Oblíbené články ...