„Metamedicína – psychosomatický přístup k nemoci. V metamedicíně nezobecňujeme podle základní teorie psychosomatiky.“

Psychosomatické poradenství nabízí pohled na nemoc, ať už fyzickou nebo psychickou, z jiné strany, než je klasický konvenční medicínský přístup. V poslední době se i klasické lékařství začíná zabývat otázkou psychosomatiky a někteří osvícení lékaři již spatřují úzkou souvislost mezi psychickými ději a stavem fyzického těla. Sám Hippokratés říkal: „Když jsi nemocný, podívej se napřed, cos dělal, žes onemocněl.“

Psychosomatický přístup, často nazývaný metamedicína, pomáhá nalézt příčiny vzniku nemocí jak těla tak psychiky. Terapeut praktikující metamedicínu- psychosomatický přístup, nestanovuje žádné diagnózy a nenabízí klasickou léčbu. Za pomocí otázek vede klienta k uvědomění si příčiny své nemoci a pomáhá mu najít řešení toho, co ho trápí. Doprovází ho procesem terapie tak, aby se zbavil emocionální zátěže a v tomto osvoboditelském usilí ho povzbuzuje.

Jak probíhá psychosomatické poradenství a aplikace ušních a tělových svící v praxi

S klientem rozebereme jeho stav, všechny symptomy, bez ohledu na to, zda-li se jedná o fyzické nebo psychické onemocnění. V průběhu rozhovoru je klient veden k tomu, aby si uvědomil, co v jeho životě předcházelo vzniku onemocnění a co tedy způsobilo jeho současné problémy. Budeme se společně snažit najít řešení ve změně v přístupu k určitým životním oblastem a především k sobě samému. Společně budeme hledat způsob, jak přeměnit stávající patologické vzorce sebe-prožívání ve zdravý vztah k sobě.

Budeme stanovovat vnitřní, leckdy nevědomé, mechanismy, které by mohly bránit této změně a pokusíme se najít řešení, jak se k sobě a k životu postavit tak, aby se nemoc vyléčila. Vyléčila změnou přístupu k sobě a ke světu kolem nás. Po pečlivém rozhovoru s klientem je mu navržen přesný harmonogram – jak, kdy a v jakém množství má ušní nebo tělové svíce aplikovat. Dostane přímé doporučení na konkrétní druh svící z nabídky ověřené české firmy HOXI, která vyrábí jedny z nejkvalitnějších svící v Evropě. Svíce pomohou urychlit proces nastolení rovnováhy především na fyzické a energeticko – fyzické úrovni. Jejich účinek se blahodárně projeví v psychologické oblasti a tímto se spustí seberegenerační mechanismy jak těla, tak emocí a vnitřních nevědomých patologických vzorců.

Metamedicína – psychosomatický přístup k nemoci

V metamedicíne nezobecňujeme podle základní teorie psychosomatiky, ale vždy si uvědomujeme, že každý člověk má svou vlastní minulost, která se může naprosto lišit od příběhu jiných osob, kteří jsou postižení stejným symptomem nebo nemocí. Víme, že jedna příčina může vyvolat celou skupinu symptomů, a naopak může za jednou nemocí stát celá skupina příčin.

Psychosomatický přístup k nemocem pomáhá klientovi vidět sebe z jiného úhlu, z jiné perspektivy. Pomáhá mu uvědomit si své vlastní myšlenkové, často nevědomé mechanismy, své skryté motivy, své zraněné emoce a změnit přístup jak k sobě, tak k okolí.

Metamedicína a aplikace ušních a tělových svící HOXI

Při práci s psychosomatickým nastavením a aplikací ušních a tělových svící využíváme práci s energetickými drahami – meridiány. To jsou podle tradiční čínské medicíny (TČM) přesně dané dráhy lidského těla, kterými proudí životní energie člověka. Tvoří ucelenou síť, která spojuje jednotlivé orgány. Dráhy probíhají 3-5 mm pod kůží a v určitých bodech vystupují meridiány na povrch v tzv. akupunkturních bodech. Energie procházející meridiánovými drahami a její harmonický průtok je základem pro naše zdraví. Případná disharmonie má za následek nejen fyzické projevy nemoci, ale i narušenou psychickou rovnováhu.

Negativní a patologické emoce, postoje, vnitřní přesvědčení – mentální vzorce, které nejsou v životě zpracovány vhodným způsobem, se doslova usazují v podobě blokované životní energie právě na úrovni meridiánů. Ušní a tělové svíce HOXI dokáží intenzivně působit právě na konkrétní body na energetických drahách. Při jejich vhodném použití lze docílit optimálního proudění energie.

Cena a průběh terapie:

Zpravidla sezení trvá 30 – 60 minut. První sezení zabere většinou 45 – 60 minut. Cena poradenství a stanovení postupu práce se svícemi: 30 minut – 750 Kč, 45 minut – 1100 Kč, 60 minut – 1500 Kč.

Terapie a poradenství probíhají online (skype, whatsup, telefon, messenger)

Objednání na terapii:

Objednat se můžete přes formulář níže nebo mailem: terapie@psychoterapeuticke-sluzby.cz nebo poradna@hoxi.cz

Formulář pro přihlášení na terapii:

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno
Odesláním formuláře nebo emailu dáváte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů