Od psychologického poradenství mnoho klientů očekává dodání konkrétních rad či návodů. Pokud je klient uposlechne, změní se mu život k lepšímu a přestane pak trpět pod tíhou osudu a neharmonických vztahů. Ano, klasická psychologie povětšinou nabízí právě tento přístup, kdy doslova nadiktuje, co má klient dělat. V lepším případě klient obdrží rady v podobě vyřknutých příčin jeho problémů. Ty jsou většinou jakési přesměrováním problémů směrem k rodičovstvu a výchově. V horším případě se klientovi předepíší antidepresiva či jiné „léky“.

Avšak….mnoho klientů, ani po letech terapie, nepociťuje úlevy ani změny k lepšímu a vyhledávájí tzv.alternativní psychologické, psychoterapeutické či léčitelské směry. Na poli těchto alternativních směrů působí mnoho velmi schopných terapeutů a léčitelů, avšak tu a tam se vyskytne někdo, kdo se spíše za terapeuta vydává.

Zachovejte si svůj vlastní zdravý názor

Z důvodů, které jsem uvedla výše, doporučuji, abyste po kontaktu s jakýmkoliv terapeutem, ať již klasickým či alternativním, zachovali v sobě především svůj vlastní názor a řídili se vlastním úsudkem. Nebojte se na sebe nechat dopadnout pocity, které ve Vás terapeut nebo psycholog vyvolal. Věřte své intuici a obyčejnému „selskému rozumu“. Velmi užitečné jsou také refence a doporučení konkrétního terapeuta nebo psychologa někým, koho znáte, a který s ním má již osobní zkušenost.

Jak by se měl chovat terapeut

V praxi vidíme, že terapeut nebo psycholog by měl být schopen nenásilným způsobem navést klienta na vlastní názor. A na vlastní pohled na problémy. Měl by dát klientovi především prostor pro hledání příčin jeho potíží a a dovést ho k poznání a pochopení vlastního života. Pouhé rady, vysvětlování a obviňování druhých, vnucování terapuetova subjektivního názoru, opravdu nepomohou a potíže rozhodně neřeší.

Terapeut musí znát své hranice kompetencí a schopností a musí klientovi před vstupem do terapie sdělit, zda-li je skutečně kompetentní mu pomoci. V případě, že terapeut odmítne některého klienta, neznamená to, že je špatný terapeut. Naopak se může jednat o seriózního a velmi schopného teapeuta, který prostě ví, že nedisponuje terapeutickými nástroji, které by klientovi pomohly. Bohužel, ani predispozice dovedností terapeuta nezaručují výsledek terapie, protože její průběh ovlivňuje také klient. Nelze tedy vlastně žádnému klientovi zaručit pozitivní výsledek, protože nelze předpokládat průběh terapie.

Při nápravě problému, odstranění negativních emocí a psychických potíží, znovunalezení životní cesty i smyslu vztahů a života je potřeba především obrovského pochopení ze strany klienta. A právě na toto pochopení by měla být zaměřená jakákoliv terapie.

Co by Vám měl terapeut sdělit před vstupem do terapie

  • způsob práce s vámi a důvod
  • dobu jednotlivého sezení
  • interval mezi sezeními
  • cenu jednoho sezení
  • předběžný plán
  • možná úskalí terapie

Klára Hanzalová, 14.8.2012

Mohlo by se vám také líbit...

Oblíbené články ...