Během regresní terapie je klient vedený ve stavu hluboké relaxace do svého podvědomí. Prochází svými podvědomými paměťovými záznamy do své minulosti. Příběhy, které se mu z podvědomí vybavují, jsou příběhy plné emocí, rozličných myšlenek, které v dávných dobách předurčily, jejich současné prožívání a myšlení, jejich současnou bolest i radost.

Zacyklení v traumatu

Vše se stále opakuje. Naše myšlenky, emoce a fyzické bolesti, které vznikly v traumatických událostech, nám neustále zasahují do současného života. Část vědomí uvízla v pomyslném čase v určité úrovni prožitého traumatu, a to neustále řídí náš současný život.

S klientem v regresní terapii vždy hledáme konkrétní paměťový záznam traumatu a terapeuticky ho zpracujeme. Z tohoto původního záznamu vymizí obsahy bolesti, nepříjemných emocí a mentálních přesvědčení (postulátů), a  klientovo vědomí přestává být v tomto traumatu uvězněné. Nastává stav emoční a myšlenkové svobody, která byla původně omezená traumatickým záznamem.

Regrese jako sonda do vlastních Já

Během své praxe jsem vypozorovala, že slovní vyjadřování, emoční projev, mentální úroveň ze současného života a celkový charakter postavy ne vždy odpovídá charakteru, který měl klient v minulém životě. Setkala jsem se s klienty, kteří byli v současném životě velmi vzdělaní, verbálně nadprůměrně vybavení, ale pokud procházeli svými minulými životy, kde byli obyčejnými lidmi – vesničany nebo sluhy, vždy v daném životě přebrali mluvu, uvažování a prožívání, kterým disponovali ve své době. Stejně tak je poměrně častým jevem, že řada klientů se po sezení podivovala nad tím, kde se v nich v průběhu sezení brala slova vzdělanců starého Řecka a způsob uvažování mudrců.

Kolik sezení regrese je potřeba

Každý klient absolvuje několik sezení. Zpravidla se nám podaří během jednoho setkání zpracovat jednu nebo dvě příčinné události. U každého klienta je množství událostí velmi individuální. Počet sezení je doslova závislý na množství aktivních traumat v podvědomí. Minulost klienta tedy ovlivňuje i počet sezení. Jsou případy, kdy stačí projít například dvěma událostmi a problém je vyřešen, což se děje v minimálním počtu případů. Většinou klienti musí projít celým řetězcem událostí po časové ose směrem do minulosti. Ve vážnějších případech není výjimkou i řádově deset či patnáct příčinných událostí, které se zpracovávájí během sezení, což zpravidla zabere deset a více sezení.

Klára Hanzalová, 18.12.2016

Informace o pořádaných Kurzech Regresní terapie naleznete zde >>
Informace o možnosti terapeutického sezení regrese naleznete zde >>

Mohlo by se vám také líbit...

Oblíbené články ...