Co je Limbický otisk

Naše psychika je komplexní a mnohotvárná oblast. Jedním ze základních faktorů je tzv. Limbický otisk, který hraje klíčovou roli ve formování emocí, chování a vzorců myšlení. Limbický otisk je termín používaný k popisu způsobu, jakým se v našem mozku vytvářejí a ukládají emocionální vzorce prožívání. Tento proces se odehrává v limbickém systému, který je zodpovědný za naše emoční reakce a paměťové mechanismy. Limbický otisk se utváří v prenatálním stádiu po celou dobu a dále pak během dětství a raného vývoje. Vytváří se především prostřednictvím interakcí s našimi rodiči, pečovateli a okolním prostředím.

Jak Limbický systém ovlivňuje naši psychiku

Limbický otisk ovlivňuje naše emoce, postoje, vzorce chování, podvědomě řídí naše reakce a celý náš postoj k životu v  těchto oblastech:

  • Emoční reakce: Limbický otisk ovlivňuje naši schopnost vnímat a reagovat na různé emocionální podněty. Pokud jsme v dětství zažili zanedbávání, traumata nebo nedostatek lásky a podpory, naše emoční reakce mohou být přecitlivělé, nebo naopak potlačené. Tento otisk nám také pomáhá rozpoznat a interpretovat emocionální výrazy u druhých lidí, tedy empatii a soucit.
  • Vzorce chování: Limbický otisk formuje vzorce chování a reakce na různé situace. Pokud jsme v prenatálním sstádium, ranném dětství nebo mládí často zažívali např. strach, můžeme v dospělosti vyvinout vyšší úroveň úzkosti a opatrnosti. Naopak, pokud jsme vyrůstali v prostředí s bezpečným a podporujícím vztahem, často se u nás rozvine vyšší míra důvěry a sebedůvěry.
  • Sebeuvědomění a sebevědomí: Limbický otisk také ovlivňuje naše sebeuvědomění a vnímání vlastní identity. Například, pokud jsme v  dětství byli hodnoceni negativně nebo jsme zažívali zanedbávání, mívá to až tragický dopad na naši sebeúctu a pocit vlastní hodnoty. Naopak, pozitivní a podporující zážitky posilují naše sebevědomí zdravým směrem.
Co je dobré vědět o Limbickém otisku

Od chvíle, kdy jsme přišli na tento svět, jsme měli přirozenou touhu po lásce. Ale protože nežijeme v dokonalém světě, tak se naše přirozené potřeby málokdy zcela naplňují. Ne vždy byli naše rodiče, i přes veškerou snahu ti respektující, milující, chápající. A my se s těmito chybějícími pocity plnohodnotného přijetí a pochopení museli naučit žít. Velice často proto, abychom se vyhnuli zraněním a bolestivým emocím  naše tělo i my jsme se uzavřeli, stáhli se a naučili se tlumit své pocity.

Přepis Limbického otisku nám umožňuje během řízené imaginace prožít tyto klíčové okamžiky vývoje znovu, avšak tentokrát přesně tak, jak jsme vždycky toužili a jaká byla naše potřeba. Můžeme si znovu vytvořit prožitek lásky, který nám chyběl.

Naše představivost se stává nástrojem pro zhmotnění našich nejhlubších přání. Tělo pak na tyto představy reaguje, jako by se jednalo o skutečnost, a zažívá ten stav, který potřebovalo v daný okamžik zažít. Nervový systém získává novou zkušenost, ke které se může vracet.

Tento proces se nezaměřuje na změnu minulosti nebo její popření. Minulost samotnou již nezměníme.   Avšak můžeme ovlivnit to, jak jsme si minulost uložili v našem nitru a v našem těle. Tedy jak nás minulost formovala. A tuto část můžeme přepsat. Jedním z prostředků je vytvořit manifestaci našich nejhlubších přání v naší představivosti.

Jak probíhá terapie Přepis Limbického otisku

Obsah terapie zahrnuje dlouhou vizualizaci (imaginaci), která probíhá vleže nebo v polosedě. Trva přibližně 90 – 100 minut. Poté následuje krátká přestávka: přibližně 15 – 30 minut (podle potřeby). Po terapii společně zkonzultujeme vaše prožitky, a společně projdeme jednotlivé momenty tak, aby jste měli možnost ještě více pochopit souvislosti vašeho života a lépe zpracovat zátěže a emocionální bloky, které se v průběhu vizualizace mohly objevit a rozkrýt. Vytvořím pro Vás bezpečný prostor pro toto sdílení tak, aby integrace nové zkušenosti proběhla co nejefektivněji.

Co je dobré vědět

Pokud naše dětské touhy a přání po lásce a přijetí nebyly splněny, často je potlačujeme instinktivně, abychom zabránili pocitům bolesti a zklamání. Pokud si v rámci imaginace představujeme naplnění těchto touh, musíme se s nimi znovu spojit, což může způsobit otevření bolesti, zklamání a smutku z nedostatku toho, po čem jsme ve svém dětství toužili. Pro úspěšný průběh imaginace je však důležité nedovolit těmto emocím vstoupit a aktivně se držet pozitivních, sytících a naplňujících představ.

Pokud si uvědomujete, že ve svém nitru máte hluboké nezpracované traumata z dětství, může být vhodné nejprve zvolit jiný způsob práce se svým zraněním než technika přepisu Limbického otisku. Nicméně, není nic, co by vám bránilo vyzkoušet přepis limbického otisku – vždy máte možnost předčasně ukončit imaginaci, pokud v průběhu terapie nedokážete udržet pozitivní představy a emoce.

Na terapii či kurz Přepisu Limbického otisku se můžete přihlásit pomocí formuláře ve spodní části stránky nebo emailem. Na Váš email co nejrychleji odešlu veškeré detailní informace o kurzu.

Formulář pro přihlášení na kurz nebo terapii:

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno
Odesláním formuláře nebo emailu dáváte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů

Mohlo by se vám také líbit...

Oblíbené články ...