Přepis Limbického otisku (Limbic Imprint Recoding) je inovativní terapie, která vychází z poznání, že naše tělo a emoce reagují na živou představivost tak, jako by to byla skutečná fyzická realita. Jakoby se jednalo o skutečný a reálný zážitek. Tato terapie nám umožňuje přepsání dřívějších zkušeností, které se zakořenily v našem těle a našem vnitřním světě. Nejzásadnější zkušenosti vznikají zejména v době našeho početí, v prenatálním stádiu a dále se formují zhruba do nástupu do školy. Technika vychází z metody Eleny Tonetti – Vladimirové. Jedinečnost této metody spočívá v tom, že představivost nemusí být nutně vizuální. Je přístupná i těm, kteří mají spíše pocitovou a emocionální představivost.

Co je dobré vědět o Limbickém otisku

Od chvíle, kdy jsme přišli na tento svět, jsme měli přirozenou touhu po lásce. Ale protože nežijeme v dokonalém světě, tak se naše přirozené potřeby málokdy zcela naplňují. Ne vždy byli naše rodiče, i přes veškerou snahu ti respektující, milující, chápající. A my se s těmito chybějícími pocity plnohodnotného přijetí a pochopení museli naučit žít. Velice často proto, abychom se vyhnuli zraněním a bolestivým emocím  naše tělo i my jsme se uzavřeli, stáhli se a naučili se tlumit své pocity.

Terapie Přepis Limbického otisku nám umožňuje během řízené imaginace prožít tyto klíčové okamžiky vývoje znovu, avšak tentokrát přesně tak, jak jsme vždycky toužili a jaká byla naše potřeba. Můžeme si znovu vytvořit prožitek lásky, který nám chyběl.

Naše představivost se stává nástrojem pro zhmotnění našich nejhlubších přání. Tělo pak na tyto představy reaguje, jako by se jednalo o skutečnost, a zažívá ten stav, který potřebovalo v daný okamžik zažít. Nervový systém získává novou zkušenost, ke které se může vracet.

Tento proces se nezaměřuje na změnu minulosti nebo její popření. Minulost samotnou již nezměníme.   Avšak můžeme ovlivnit to, jak jsme si minulost uložili v našem nitru a v našem těle. Tedy jak nás minulost formovala. A tuto část můžeme přepsat. Jedním z prostředků je vytvořit manifestaci našich nejhlubších přání v naší představivosti.

Tato inovativní technika se zařazuje do přístupu psychoterapie zaměřené na zdroje. Našemu nervovému systému tak můžeme doplníme zkušenosti, které jsme potřebovali jako prožitek v určitém vývojovém období našeho dětství.

Jak probíhá kurz Přepis Limbického otisku

Kurz má dvě části:
– teoretickou (základní teze metody, principy metody, vliv na neurální síť klienta, způsoby vedení, sladění se s klientem, průvodní dotazování, vytváření bezpečného prostoru pro klienta, způsoby vedení „na živo“ a „on-line formou“, zaškolení do metodiky vedení, předání metodiky k práci s klienty)
praktickou: kurz je zároveň sebezkušenostní a účastník projde celou metodou zároveň z pozice klienta. Zahrnuje dlouhou vizualizaci (imaginaci), která probíhá vleže nebo v polosedě. Trva přibližně 90 – 100 minut. Poté následuje krátká přestávka: přibližně 15 – 30 minut (podle potřeby). Po terapii společně zkonzultujeme vaše prožitky, a společně projdeme jednotlivé momenty tak, aby jste měli možnost ještě více pochopit souvislosti vašeho života a lépe zpracovat zátěže a emocionální bloky, které se v průběhu vizualizace mohly objevit a rozkrýt. Vytvořím pro Vás bezpečný prostor pro toto sdílení tak, aby integrace nové zkušenosti proběhla co nejefektivněji.

Co je dobré vědět

Pokud naše dětské touhy a přání po lásce a přijetí nebyly splněny, často je potlačujeme instinktivně, abychom zabránili pocitům bolesti a zklamání. Pokud si v rámci imaginace představujeme naplnění těchto touh, musíme se s nimi znovu spojit, což může způsobit otevření bolesti, zklamání a smutku z nedostatku toho, po čem jsme ve svém dětství toužili. Pro úspěšný průběh imaginace je však důležité nedovolit těmto emocím vstoupit a aktivně se držet pozitivních, sytících a naplňujících představ.

Pokud si uvědomujete, že ve svém nitru máte hluboké nezpracované traumata z dětství, může být vhodné nejprve zvolit jiný způsob práce se svým zraněním než technika přepisu Limbického otisku. Nicméně, není nic, co by vám bránilo vyzkoušet přepis limbického otisku – vždy máte možnost předčasně ukončit imaginaci, pokud v průběhu terapie nedokážete udržet pozitivní představy a emoce.

Kdy pomáhá Přepis Limbického otisku

Terapie pracuje s mnoha rovinami:

  • chronické psychomatické potíže
  • pocity oddělení se nebo odpojení od sebe
  • deprese, úzkosti, ztráta životního smyslu
  • vztahové problémy (opakující se konflikty ve vztazích, neschopnost navázat trvalý vztah, zrady, křivdy, zranění, problémy s rodiči)
  • nadváha a poruchy příjmu potravy (pocit nedosycenosti a nenasycení rodičovskou láskou v dětství)
  • nízké sebevědomí, pocity méněcennosti
  • odmítaní a sociální problémy
  • nevhodné postoje k různým životním oblastem
  • různé formy strachů
  • pocity nedoceněnosti a problémy se sebevědomím

Co potřebujete na kurz

Klidné a tiché prostředí. Přístup k internetu (skype apod.). 

Cena kurzu:

4.500 Kč

Jak se přihlásit na terapii nebo kurz

Na kurz nebo terapii se můžete přihlásit pomocí formuláře ve spodní části stránky nebo emailem. Na Váš email Vám velmi rychle zašlu veškeré detailní informace o kurzu. Termín domlouvám individuálně na základě naší společné domluvy a časových mmožností.

Formulář pro přihlášení na terapii nebo kurz

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno
Odesláním formuláře nebo emailu dáváte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů