Diskrétnost z mé strany

Ohledně Vámi sdělených informací, ať mailem, telefonicky, osobně či jakoukoliv jinou formou dodržuji 100% diskrétnost. V případě jakékoliv terapie se řídím Etickým kodexem v psychoterapii (EAP).

Pravidla naší spolupráce

V průběhu našich konzultací nebo terapií nemůže být přítomna žádná třetí osoba. Pokud se setkáme online, nikdo z nás nebude nahrávat naše hovory ani z nich pořizovat žádný jiný audio nebo vizuální záznam.

Pokud nebudou tato pravidla dodržena, bude to z mé strany považováno za porušení vzájemné důvěry a naše spolupráce tím končí.