Regrese aneb minulost určuje současnost

Kurz Situační alfa terapie

Během regresní terapie je klient veden ve stavu hluboké relaxace do svého podvědomí. Prochází svými podvědomými paměťovými záznamy do své minulosti. Příběhy, které se mu z podvědomí vybavují, jsou příběhy plné emocí, rozličných myšlenek, které v dávných dobách předurčily, jejich současné prožívání a myšlení, jejich současnou bolest i radost.

Zacyklení v traumatu

Vše se stále opakuje. Naše myšlenky, emoce a fyzické bolesti, které vznikly v traumatických událostech, nám neustále zasahují do současného života. Část vědomí uvízla v pomyslném čase v určité úrovni prožitého traumatu, a to neustále řídí náš současný život.

S klientem v regresní terapii vždy hledáme konkrétní paměťový záznam traumatu a terapeuticky ho zpracujeme. Z tohoto původního záznamu vymizí obsahy bolesti, nepříjemných emocí a mentálních přesvědčení (postulátů), a  klientovo vědomí přestává být v tomto traumatu uvězněné. Nastává stav emoční a myšlenkové svobody, která byla původně omezená traumatickým záznamem.

Regrese jako sonda do vlastních Já

Během své praxe jsem vypozorovala, že slovní vyjadřování, emoční projev, mentální úroveň ze současného života a celkový charakter postavy ne vždy odpovídá charakteru, který měl klient v minulém životě. Setkala jsem se s klienty, kteří byli v současném životě velmi vzdělaní, verbálně nadprůměrně vybavení, ale pokud procházeli svými minulými životy, kde byli obyčejnými lidmi – vesničany nebo sluhy, vždy v daném životě přebrali mluvu, uvažování a prožívání, kterým disponovali ve své době. Stejně tak je poměrně častým jevem, že řada klientů se po sezení podivovala nad tím, kde se v nich v průběhu sezení brala slova vzdělanců starého Řecka a způsob uvažování mudrců.

Kolik sezení regrese je potřeba

Každý klient absolvuje několik sezení. Zpravidla se nám podaří během jednoho setkání zpracovat jednu nebo dvě příčinné události. U každého klienta je počet událostí velmi individuální. Počet sezení je doslova závislý na počtu aktivních traumat v podvědomí. Minulost klienta tedy ovlivňuje i počet sezení. Jsou případy, kdy stačí projít například dvěma událostmi a problém je vyřešen, což se děje v minimálním počtu případů. Většinou klienti musí projít celým řetězcem událostí po časové ose směrem do minulosti. Ve vážnějších případech není výjimkou i řádově deset či patnáct příčinných událostí, které je třeba odhalit a zpracovat, což zpravidla zabere deset a více sezení.

Klára Hanzalová, 18.12.2016

 

Informace o pořádaných Kurzech Regresní terapie naleznete zde >>
Informace o možnosti terapeutického sezení regrese naleznete zde >>
24 listopadu, 2018

Štítky: , , , , , ,