Mgr. Klára Hanzalová - kurzy a semináře

Učastníci mých kurzů mají poradenství během praxe CELÝ PRVNÍ ROK PO ABSOLVOVÁNÍ KURZU ZDARMA. Po uplynutí jednoho roku je považována podpora za ukončenou, neboť praktikující terapeut by měl mít již dostatečné množství praktických i teoretických dovednotí pro zvládnutí praxe vedení terapie s klientem. V případě dalšího poradenství po uplynutí jednoho roku jsou pak konzultace placené.

Jak probíhá placená supervize a podpora v terapii

Praktikujícím terapeutům nabízím supervize, tedy dohled a přímou nebo online účast na terapeutických sezeních nebo kazuistické poradenství.

Na supervizi či konzultaci je potřeba se objednat mailem: terapie@psychoterapeuticke-sluzby.cz

Poradenství poskytuji v hlubiných technikách Regresní terapie, Symbolová terapie vhledem, Situační alfa terapie, Práce s vnitřními archetypy, EFT a Matrix Reimprinting.

Cena podpory a supervize

Cena: 1 hodina: 1000 Kč
2 hodiny: 2000 Kč (+500 Kč, každá započatá hodina)