Vědomí a duální dogma

Mnoho lidí, kteří pracují na svém duševním rozpoložení a všemožně přetvářejí vlastní vědomí, se jednoho dne dostane do stavu zjištění, že vnitřní konflikty, kterými jsou prosyceny, je více či méně brzdí na jejich cestě. Docházejí uvědomění, že všechny jejich myšlenky jsou pomyslnými cestami k vytváření reality jejich vnějšího i vnitřního světa. A byť myšlenky nemusí …