Terapie a problémy - Mgr.Klára Hanzalová

Nabízím několikaleté terapeutické zkušennosti, široké spektrum psychologických a terapeutických technik a jejich účinnou kombinaci. Pomohu Vám nalézt příčinu vzniku Vašich psychických problémů jako jsou deprese, úzkosti, panika, smutek, pocity viny a tuto příčinu pak odstranit. Můžeme společně obnovit Vaši sebedůvěru a sebevědomí nebo nastavit nové životní postoje a psychickou rovnováhu. Ve své praxi využívám mnoho terapeutických a dlouholetou praxí ověřených postupů z oboru Psychologie a terapie.

V současné době probíhají terapeutická sezení a konzultace on-line formou po Skype. Psychologická poradenství on-line jsou plnohodnotná a stejně efektivní, jako osobní setkání.