Ceník terapií

Soukromá psychologická a terapeutická praxe Mgr. Klára Hanzalová

Konzultace, psychologické a terapeutické služby nejsou hrazeny pojišťovnou a klient si je hradí sám. Ceny jsou platné od 1.8.2018, a platí pro konzultace a terapie pro poradnu v Čáslavi, a pro terapie a konzultace on-line po Skype.

Ceník

Poradenská konzultace – 700Kč

1 hodinové terapeutické sezení – 800Kč
U následujích terapií:

  • EFT >>
  • Matrix reimprinting
  • Indukční techniky
  • Symbolová terape vhledem >>
  • Asociační techniky
  • Práce s vnitřními archetypy >>
  • Situační alfa terapie >>

2 hodinové terapeutické sezení – 1.500Kč
U následujících terapií:

  • Regresní terapie >>
  • Situační alfa terapie >>

Terapeutická sezení trvají zpravidla 1 – 2 hodiny.

Každý klient, který u mě absolvuje sezení, nebo je v terapeutickém procesu, má v průběhu naší spolupráce veškeré akutní emailové poradenství ZDARMA!