Situační alfa terapie

Situační alfa terapie je jedna z nejefektivnějších technik práce s podvědomím. Úkolem Situační alfa terapie je anulování negativních přesvědčení, mentálních programů a vzorců chování a reakcí, které nastolí vnitřní změnu k harmonickému nastavení psychiky.

Terapie se provádí ve stavu změněného vědomí, nejedná se však o hypnózu. Klient si celý průběh terapie pamatuje.

Co řeší Situační alfa terapie

• neurózy
(panické stavy,  úzkost, různé formy strachů atd.)
• vztahové problémy
• problémy s nadváhou nebo s příjmem potravy
• psychické problémy
(nedostatek sebedůvěry, neschopnost seberealizace, problémy v  mezilidských vztazích apod.)
• celková harmonizace osobnosti a zajištění optimálního psychického a duševního rozvoje

Délka sezení

Ke zvládnutí základních projevů negativních vzorců a patologií se počet sezení pohybuje od 5 – 8 sezení. Délka trvání jednoho sezení je 1 – 1,5 hod.

 

Více informací o tom, jak probíhají sezení a terapie se dozvíte zde >>