Symbolová terapie vhledem

Symbolová terapie vhledem slouží k odstranění negativních psychických stavů a emocí, které mají svůj neustálý vliv na přítomnost člověka. Terapie je založena na přímém pochopení a zpracování různých typů psychických potíží, vyrovnání se s životními problémy a především na pochopení své vlastní podstaty.

Terapie pracuje hluboko v úrovni podvědomí s myšlenkovými strukturami a mentálními vzorci. Slouží jako diagnostický nástroj a může být vhodnou pomůckou při zpracovávání problémů jinými metodami. Během terapie dochází k rozkrývání jednotlivých příčin problémů a k jejich hlubokému pochopení. Toto pochopení pak vede k jasným změnám ve způsobu myšlení. Staré myšlenkové struktury jsou nahrazeny novými, které již obsahují přijetí podstaty a příčiny problému. Tyto nově uvědomělé myšlenkové obsahy se dále zvnitřňují a upevňují v jednotlivých úsecích terapie.

Symbolovou terapii vhledem je vhodné aplikovat při:

  • psychických problémech
    (deprese, úzkosti, snížené sebevědomí, různé formy strachů, pocitech viny apod.)
  • problémech ve vztazích
    (rodina, přítelé, celkově narušené vztahy s okolím)
  • problémy se sebedůvěrou a sebepřijetím

Symbolová terapie vhledem je rovněž určena pro všechny, kteří se rozhodli jít cestou vlastního sebezdokonalování a odstranění nevhodných vzorců chování, mající za následek nepříjemné psychické stavy. Každému lidskému kroku, posunu vpřed, předchází pochopení aktuálního stavu vlastního bytí. Bez pochopení by tento krok nebyl možný. „Co je „správný krok“? Kde začít? Nevymýšlíme si svou realitu sami?“

To jsou otázky, které se na počátku hledání stávají každodenním bojem se sebou samým. Symbolová terapie vhledem může pomoci nalézt vhled do skrytých zákoutí nás samotných a ukázat nám odpovědi, které bychom jinak mohli hledat velmi obtížně.

Délka sezení

Jedno sezení Symbolové terapie trvá přibližně 1h.

 

Více informací o tom, jak probíhají sezení a terapie se dozvíte zde >>